El contingut de les pàgines d’aquesta web, és propietat de FUNDACIÓ VEDRUNA BALAGUER, i aquesta propietat compren a títol enunciatiu, no limitatiu els següents elements: textos, gràfics, imatges, logotips, arxius de sotfware, colors, estructura, selecció, ordenació i presentació de continguts, programa d’ordenació per a la seva creació i el seu funcionament, i està totalment prohibida la reproducció total i/o parcial, la comunicació pública i l’emmagatzematge d’aquesta pàgina i de qualsevol altre material i/o element que la integri, que estigui protegit per la Llei de propietat intel·lectual i que dita utilització es faci sense obtenir el consentiment previ de la Fundació.

L’ús indegut del contingut d’aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.

L’accés a aquesta es responsabilitat exclusiva de l’usuari i pel sol fet d’accedir-hi no suposa iniciar cap tipus de relació de caràcter comercial entre l’usuari i la Fundació

Les pàgines de la FUNDACIÓ VEDRUNA BALAGUER poden ser visitades lliurement pels usuaris.

L’usuari es compromet a utilitzar aquestes pàgines de conformitat amb la llei espanyola, amb el present Avís Legal, la moral, els bons costums i l’ordre públic. En conseqüència, l’usuari s’obliga a abstenir-se de fer un ús que lesioni els drets i els interessos de la institució i de tercers o que de qualsevol manera pugui comportar un impediment en l’accés d’altres usuaris.

La FUNDACIÓ VEDRUNA BALAGUER, adverteix a l’usuari que els continguts d’aquesta website són de caràcter informatiu i declina tota responsabilitat sobre la informació que s’ofereixi, en el seu cas, mitjançant la reproducció de documents elaborats per altres institucions, per l’administració pública, notícies de premsa i altres. Tampoc es pot fer responsable de les versions electròniques dels documents publicats en diaris quan es carregin directament les notícies aparegudes en diaris i revistes d’informació.

La FUNDACIÓ VEDRUNA BALAGUER,  tampoc es fa responsable de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació de la Fundació als visitants; la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecta a la voluntat d’aquests últims.

La Fundació es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

La Fundació no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. La Fundació no serà en cap cas responsable del resultat obtingut mitjançant els citats enllaços hipertextuals.

La informació obtinguda per l’accés de l’usuari a la nostra pàgina és totalment anònima i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.